Resmi Daireler


Açıklama: Antalya Resmi Daire Telefonları
Kategori: Kamu Kurum ve Kuruluşları
Eklenme Tarihi: 21 Ağustos 2010
Geçerli Tarih: 23 Mayıs 2022, 09:12
Site: ANTALYA REHBERİ
URL: http://www.antalyarehberi.com/ant_detay.asp?rehberID=66


1.Tapu Sicil Müdürlüğü
(0242) 238 63 21
2.Tapu Sicil Müdürlüğü
(0242) 238 63 23
3.Tapu Sicil Müdürlüğü
(0242) 238 63 25
4.Tapu Sicil Müdürlüğü
(0242) 238 63 27
Antalya Tapu Kadastro 5.Bölge Müdürlüğü  (0242) 238 63 27
Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü
(0242) 259 09 35
Arsa Ofisi Bölge Müdürlüğü
(0242) 344 76 76
Bağkur İl Müdürlüğü
(0242) 244 31 91
Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü
(0242) 248 33 13
Batı Akdeniz Orman Bölge Müdürlüğü
(0242) 344 04 42
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Merkezi
(0242) 344 04 42
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(0242) 321 67 96
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü
(0242) 237 03 80
Bölge Çalışma Müdürlüğü
(0242) 243 47 70
Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü
(0242) 714 32 06
Çevre İl Müdürlüğü
(0242) 321 79 61
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
(0242) 321 79 61
Cezaevi Müdürlüğü
(0242) 221 09 91
Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğü
(0242) 259 09 90
Devlet İstatistik Enstitüsü Bölge Müdürlüğü
(0242) 243 45 66
DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü
(0242) 330 33 01
DLH. İnş.7.Bölge Müdürlüğü
(0242) 259 13 73
DSİ 13.Bölge Müdürlüğü
(0242) 331 16 12
Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü (0242) 242 50 85
Antalya DTS Grup Başkanlığı (0242) 247 49 09
Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü (0242) 247 38 56
Gelirler Bölge Müdürlüğü
(0242) 237 84 37
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
(0242) 238 56 25
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
(0242) 259 13 21
Hudutlar ve Sahil Sağlık Bölge Baştabipliği
(0242) 259 09 55
İl Defterdarlığı
(0242) 237 84 02
İl Dernekler Müdürlüğü
(0242) 247 08 37
İl İdare Kurulu
(0242) 243 97 93
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
(0242) 243 43 45
İl Müftülüğü
(0242) 346 50 98
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
(0242) 243 45 69
İl Özel İdaresi
(0242) 247 35 68
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
(0242) 243 97 95
İl Teftiş Antalya Grup Başkanlığı
(0242) 243 09 80
İl Telekom Müdürlüğü
(0242) 555 10 10
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
(0242) 243 97 97
İller Bankası 5.Bölge Müdürlüğü
(0242) 227 05 18
Kadastro İl Müdürlüğü
(0242) 346 60 27
Kambiyo Müdürlüğü
(0242) 247 38 73
Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü
(0242) 334 77 00
Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğü
(0242) 238 05 40
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
(0242) 243 44 64
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(0242) 243 43 77
Liman Başkanlığı
(0242) 259 09 90
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
(0242) 247 34 88
Milli Eğitim İl Müdürlüğü
(0242) 243 29 31
Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığı
(0242) 244 06 77
Narenciye Araştırma Enstitüsü
(0242) 321 67 96
Nüfü ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü
(0242) 243 45 67
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
(0242) 258 11 00
Orman Bölge Müdürlüğü
(0242) 345 14 62
PTT Başmüdürlüğü
(0242) 244 01 70
Sağlık İl Müdürlüğü
(0242) 237 96 07
Sahil Sağlık Denetim Merkez Tabipliği
(0242) 259 09 55
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
(0242) 243 47 77
Sivil Savunma İl Müdürlüğü
(0242) 243 02 55
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
(0242) 243 44 75
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
(0242) 248 19 21
SSK Sigorta Müdürlüğü
(0242) 345 44 91
Tapu Kadastro 6.Bölge Müdürlüğü
(0242) 346 26 27
Tarım İl Müdürlüğü
(0242) 345 27 21
Tarım Kredi Kooperatif Antalya Bölge Müdürlüğü
(0242) 311 99 08
Tasiş İşletme Müdürlüğü
(0242) 259 12 46
TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müess. Müdürlüğü
(0242) 339 55 55
TEİAŞ Müdürlüğü
(0242) 221 23 03
Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü
(0242) 2591240
TRT Bölge Müdürlüğü
(0242) 345 42 21
TSE Antalya İl Müdürlüğü
(0242) 346 65 03
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü
(0242) 344 17 40
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
(0242) 259 12 11
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
(0242) 244 10 71
Antalya Dış Hatlar Terminali Genel Müdürlüğü
(0242) 330 36 40
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Koop. Birliği
(0242) 241 15 03
ASAT Genel Müdürlüğü
(0242) 248 28 49
Güv. Sig. T.A.Ş. Şube Müdürlüğü
(0242) 248 76 16
Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş.
(0242) 259 13 80
Pamuk Dokuma Sanayi A.Ş.
(0242) 345 17 81
TEKEL Başmüdürlüğü
(0242) 313 04 54
THY Satış Müdürlüğü
(0242) 243 43 80